Příspěvky pojišťoven pro celiaky na rok 2024 - Kompletní průvodce

Život s celiakií přináší nejen zdravotní, ale i finanční výzvy. Vysoké ceny bezlepkových potravin mohou být pro mnohé rodiny značnou zátěží. Naštěstí, české zdravotní pojišťovny nabízejí různé příspěvky, které mohou výrazně ulevit vašemu rodinnému rozpočtu. V tomto článku vám přinášíme přehled příspěvků, které mohou celiaci v roce 2024 využít.

banner_clanek_pojistovny

Začneme přehledným souhrnem ve formě tabulky, který vám umožní rychle se zorientovat. Poté se podrobně podíváme na jednotlivé pojišťovny, jejich příspěvky a postupy, jak tyto příspěvky získat. Díky tomuto průvodci budete vědět, jak maximálně využít dostupné finanční podpory a ulevit si tak od starostí s náklady na bezlepkovou dietu.

Souhrn příspěvků zdravotních pojišťoven

Pojišťovna Příspěvek do výše Věková kategorie
Vojenská zdravotní pojišťovna (VOZP) Nepřispívá N/A
Revírní bratrská pokladna (RBP) až 1 000 Kč Bez omezení
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) až 2 000 Kč (děti do 17 let),
až 1 000 Kč (od 18 let)
Děti do 17 let,
Od 18 let
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (ZPMVCR) až 2 000 Kč Bez omezení
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda až 5 000 Kč Bez omezení
Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) až 8 000 Kč Děti do 18 let,
Studenti do 26 let
Oborová zdravotní pojišťovna (OZP) až 10 000 Kč Bez omezení

 

Detailní přehled příspěvků jednotlivých pojišťoven

Vojenská zdravotní pojišťovna (VOZP) – 201


Revírní bratrská pokladna (RBP) – 2013

 • Výše příspěvku:1 000 Kč ročně
 • Věkové omezení:
  • Podmínky pro čerpání z programu platí pro děti i dospělé bez rozdílu věku.
 • Podmínky: 
  • Poprvé je nutné předložit potvrzení o diagnóze.
  • Příspěvek lze využít na bezlepkové instantní potraviny, čerstvé či trvanlivé pečivo, jíšky, sušenky, buchty, koláče, dorty, cukrovinky, těstoviny, pudinky. Detailnější informace zde.
  •  Lze sloučit finanční prostředky až do 10 000 Kč od ostatních pojištěnců u RBP. Pro sloučení je nutné potvrdit souhlas ostatních pojišťenců, kteří svůj příspěvek předávají.
 • Postup: Předkládáte účtenky za nákup potravin k proplacení. V případě, že žádost o úhradu a doklady o nákupu zasíláte poštou, vkládáte do schránky na pobočce, podáváte na podatelnu RBP nebo vkládáte online přes portál my213, je nutné přiložit "Tiskopis potvrzení celiakie" 
 • Odkaz: Více informací na RBP

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) – 205

 • Výše příspěvku:
  • 2 000 Kč pro děti do 17 let
  • 1 000 Kč pro osoby od 18 let
 • Věkové omezení:
  • Podmínky pro čerpání z programu platí pro děti i dospělé bez rozdílu věku. Pro děti a dospělé se však liší výše příspěvku.
 • Podmínky:
  • Příspěvek na bezlepkovou dietu poskytuje v rámci preventivního programu Celiakie. Příspěvek je určen na nákup bezlepkových potravin. 
  • V dokladech o úhradě musí být zřejmé, že se jedná o bezlepkovou potravinu nebo surovinu.
 • Termín: Doklady o úhradě lze uplatnit do 3 měsíců od data vystavení, nejpozději do 31. 12. 2024.
 • Postup: Při prvním čerpání je nutné doložit potvrzení o diagnóze ve formě lékařské zprávy nebo vyplněného formuláře. K čerpání je dále potřeba předložit jen číslo bankovního účtu a občanský průkaz.
 • Odkaz: Více informací na ČPZP - DětiVíce informací na ČPZP - Dospělí

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (ZPMVCR) – 2011

 • Výše příspěvku:2 000 Kč ročně
 • Věkové omezení:
  • Podmínky pro čerpání z programu platí pro děti i dospělé bez rozdílu věku.
 • Podmínky:
  • Příspěvek lze čerpat v rámci programu "Podpora Specifických Diet".
  • Při prvním čerpání příspěvku je nutné doložit formulář s potvrzením o diagnóze.
  • Každý rodič nebo jiný zákonný zástupce (pojištěnec ZP MV ČR) může postoupit svůj příspěvek ze základního programu 500 Kč ve prospěch svého dítěte (pojištěnce ZP MV ČR ve věku do 18 let) na položky programů, které jsou určeny pro děti. V případě postoupení příspěvku od obou rodičů může dítě získat až 1 000 Kč.
 • Termín: Možnost čerpání od 5. 1. 2024 do 31. 12. 2024 nebo do vyčerpání finančních prostředků. Doklady k proplacení nesmí být starší než 3 měsíce.
 • Postup: Podmínky čerpání jsou specifikovány na webových stránkách pojišťovny.
 • Odkaz: Více informací na ZPMVCR

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda – 209

 • Výše příspěvku:5 000 Kč ročně
 • Věkové omezení:
  • Podmínky pro čerpání z programu platí pro děti i dospělé bez rozdílu věku.
 • Podmínky:
  • Nutné je vyjádření ošetřujícího lékaře o nezbytné dietě (pouze u prvního čerpání)
  • Příspěvky jsou jednorázové a musí se vyčerpat najednou
 • Termín: Příspěvky ze Zdravotních programů 2024 se proplácí jedenkrát za rok od 1. 2. 2024 do 30. 11. 2024. Doklady k proplacení nesmí být starší 3 měsíců.
 • Postup:
  • Vlastnoručně podepsanou žádost spolu s potřebnými dokumenty (doklad o zaplacení) můžete odevzdat: osobně, vložit do sběrného boxu, poštovní schránky, zaslat poštou nebo přes datovou schránkou. V případě, že potřebujete originál dokladu, můžete zaslat jeho kopii.
  • Žádost lze zaslat i vlastnoručně podepsanou a naskenovanou (vyfocenou) spolu s potřebnými doklady na e-mail. Žádost na konkrétní příspěvek spolu s veškerými doklady musí být zaslána společně v jednom e-mailu! Platí tedy pravidlo - jeden žadatel = jedna žádost plus potřebné doklady.
 • Odkaz: Více informací na ZP Škoda

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) – 111

 • Výše příspěvku:8 000 Kč ročně
 • Věkové omezení:
  • Platí pouze pro děti do 18 let a studenty do 26 let.
 • Podmínky:
  • Příspěvek je určen na bezlepkové potraviny nebo bezlepkové obědy ve školní jídelně.
  • Žádost o příspěvek musí být podána dvakrát ročně.
   • První pololetí: žádost od 1. 1. do 30. 6. 2024 (v aplikaci Moje VZP od 1. 2. do 30. 6. 2024)
   • Druhé pololetí: žádost od 1. 7. do 31. 12. 2024 (v aplikaci Moje VZP do 31. 12. 2024, ostatní způsoby do 30. 11. 2024)
  • Nevyčerpaná částka za 1. pololetí se nepřevádí do 2. pololetí.
  • Při prvním podání žádosti o příspěvek nebo po změně zdravotní pojišťovny a opakované registraci k VZP musí být předložen doklad o diagnóze celiakie.
  • V jednom kalendářním roce nelze čerpat zároveň příspěvek na bezlepkovou dietu při onemocnění celiakie a na nízkobílkovinnou dietu pro vzácné vrozené metabolické vady.
 • Postup: K žádosti nejsou vyžadovány platební doklady o nákupu vhodných potravin nebo platbě obědů. Žádost se zasílá poštou.
 • Odkaz: Více informací na VZP

Oborová zdravotní pojišťovna (OZP) – 207

 • Výše příspěvku:10 000 Kč ročně (dle počtu nasbíraných kreditů)
 • Věkové omezení:
  • Podmínky pro čerpání z programu platí pro děti i dospělé bez rozdílu věku.
 • Podmínky:
  • Příspěvky se čerpají prostřednictvím kreditů ve VITAKARTĚ.
  • Není nutné potvrzení o diagnóze, ale na účtence musí být potraviny označené jako „BLP“.
  • Bezlepkové potraviny, vyšetření predispozice pro celiakii, laktózovou intoleranci či potravinové alergie. 
  • Kredity lze převádět mezi pojištěnci, v rámci rodiny lze použít kredity sdružené. Příspěvky lze čerpat po celý rok na základě nasbíraných kreditů v systému VITAKARTA.
 • Postup: Pro uplatnění příspěvku je nutné přiložit účtenky s označením „BLP“. Účtenky nesmí být starší než 3 měsíce.
 • Odkaz: Více informací na OZP

 

Závěr

Zdravotní pojišťovny v České republice nabízejí různé formy příspěvků pro celiaky, které mohou významně přispět k pokrytí nákladů na bezlepkovou dietu. Výše příspěvků se liší v závislosti na konkrétní pojišťovně a věkové kategorii pojištěnce. Než se rozhodnete, kterou pojišťovnu zvolit nebo jaký příspěvek využít, doporučujeme důkladně prostudovat podmínky jednotlivých programů a zkontrolovat veškeré požadované dokumenty a termíny pro podání žádostí.

Pokud plánujete změnu zdravotní pojišťovny, nezapomeňte, že ji můžete provést jednou ročně s tříměsíční čekací dobou. Žádost o změnu se podává buď k 31. březnu (stáváte se pojištěncem k 1. červenci), nebo k 30. září (stáváte se pojištěncem k 1. lednu následujícího roku).

Věříme, že tento přehled vám pomůže lépe se orientovat v nabídkách příspěvků pro celiaky a že díky němu budete schopni maximálně využít dostupné možnosti. Pro konkrétní podmínky a další informace doporučujeme navštívit webové stránky jednotlivých pojišťoven nebo kontaktovat jejich zákaznickou podporu.

V CeliakShopu vám s radostí usnadníme cestu k získání příspěvků pro celiaky. S naším týmem jsme připraveni poskytnout vám cenné rady a pomoc při dosažení finančních výhod. Pokud máte jakýkoli dotaz nebo potřebujete poradit, neváhejte se na nás obrátit. Jsme tu pro vás a rádi vám pomůžeme vytěžit maximum z dostupných možností. Navíc bez problému vystavíme potřebný doklad o nákupu, který bude pro vaši pojišťovnu důležitý.

 Váš tým CeliakShop.cz

celiak_shop

Zdroj článku: nabídky jednotlivých pojišťoven

Až do 28. 7. využijte s kódem LETO7 slevu 7 % na celou kategorii Prázdniny bez lepku! Vychutnejte si tak letní výlety bez starostí! ☀️ 🏖️

×